• Konstruktion av kyl- och värmesystem på vattenkraftstationer.
  • Säkerhetshöjande åtgärder i driftrum och serviceutrymmen såsom brandavskiljning.
  • Konstruktion av luftbehandling inklusive renrums och filtreringsteknik.
  • Energi- och radonutredningar.