• Elkonstruktion i samband med förnyelse och vidmakthållande åtgärder för generator.
  • Konstruktion och elanpassning av relä- och kontrollutrustning för generatorer.
  • Reservkraft- och lokalkraftsförsörjning.
  • Konstruktion av automationsutrustning samt styr- och övervakningsinstallationer för energisystem.